ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Türkiye, son yıllarda ulaştığı büyüme hızına paralel olarak dünyanın da hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredilmesi sayesinde enerji sektörü son derece rekabetçi bir yapıya kavuşmuştur.

Hızlı büyümeye paralel olarak ülkenin enerji talebi günden güne artmakta ve bu talebin 2023 yılına kadarda %7-%10 arasında artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türkiye enerji açığını kapatmak için bir taraftan yerli enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için çabalarken, diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Su, rüzgâr, güneş, jeotermal ve diğer enerji türleri gibi yenilenebilir enerji türleri Türkiye’de bol miktarda bulunmakla birlikte henüz ulusal şebeke içindeki payı düşük orandadır.

Türkiye’nin 2023 Vizyonu gereği enerji sektörü hedefleri yüksek tutulmuştur.

Turk Consultant, enerji piyasasında stratejik konumlamanın yanı sıra yatırımcılara, tüm ihtiyaçlarını ele alan bir dizi geniş yelpazede danışmanlık hizmeti vermektedir. Fizibilite, planlama, geliştirme, yasal izinler, lisans, marka ve iletişim konularında stratejik danışmanlık hizmeti vermektedir.